Ιατρικά Νέα:


Προγνωστικοί παράγοντες εξέλιξης επιγονατιδομηριαίου πόνου

 

Ο βασικότερος παράγοντας που φαίνεται ότι καθορίζει την εξέλιξη του επιγονατιδομηριαίου πόνου είναι η διάρκεια των συμπτωμάτων προ της θεραπευτικής παρέμβασης. Συγκεκριμένα, αν η διάρκεια των συμπτωμάτων υπερβαίνει τους 2 μήνες, αυτό ελαττώνει τις πιθανότητες πλήρους αποκατάστασης. Συνεπώς καθίσταται αναγκαία η έγκαιρη αναζήτηση συμβουλής από εξειδικευμένο ιατρό, ο οποίος θα διερευνήσει το πρόβλημα και θα καθορίσει την αναγκαία θεραπευτική παρέμβαση.