Ιατρικά Νέα:


Προγνωστικοί παράγοντες εκφύλισης μεσοσπονδύλιου δίσκου σε νέους ενήλικες

 

Οι βασικοί παράγοντες που φαίνεται ότι προδιαθέτουν σε βλάβες του Μ.Δ. σε νέους ενήλικες είναι ο αυξημένος δείκτης μάζας σώματος (BMI) και το κάπνισμα. Είναι επομένως σημαντικό να προλαμβάνονται αυτοί οι παράγοντες, κυρίως σε ηλικίες 16-19 ετών, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα από τους Μ.Δ. στο μέλλον.