Χρήσιμες Συμβουλές:


Σχετικά με την Αναισθησία

 

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές διαθέσιμες για την επίτευξη αναισθησίας προκειμένου να πραγματοποιηθεί μία χειρουργική επέμβαση.
 


Γενική αναισθησία

Με αυτή την μέθοδο, ο ασθενής αναισθητοποιείται πλήρως σε όλη τη διάρκεια της επέμβασης. Φάρμακα χορηγούνται ενδοφλεβίως και στη συνέχεια πραγματοποιείται διασωλήνωση, δηλαδή τοποθέτηση στην αναπνευστική οδό ενός σωλήνα αερισμού δια του οποίου πραγματοποιείται ο αερισμός του ασθενή με οξυγόνο κατά τη διάρκεια της επέμβασης.


Περιοχική αναισθησία

Με αυτή την μέθοδο, αναισθητικά φάρμακα εγχύονται στην περιοχή όπου διέρχονται τα νευρικά στελέχη, τα οποία νευρώνουν το άνω ή κάτω άκρο. Με αυτό τον τρόπο αναισθητοποιείται μόνο ένα άκρο για ορισμένο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα την επιτυχή διεξαγωγή της επέμβασης, ενώ ο ασθενής είναι σε εγρήγορση. Επιτυγχάνεται επίσης και ο έλεγχος του πόνου για αρκετές ώρες μετά την επέμβαση.

Παραδείγματα περιοχικής αναισθησίας είναι η ραχιαία και η επισκληρίδια αναισθησία, οι οποίες επιτρέπουν την αναισθητοποίηση των κάτω άκρων από το επίπεδο της μέσης και κάτω.

Παραδείγματα περιοχικής αναισθησίας στα άνω άκρα είναι ο μασχαλιαίος, ο διασκαληνικός και ο υποκλείδιος αποκλεισμός.

Επίσης μπορεί να πραγματοποιηθεί αναισθητικός αποκλεισμός ενός συγκεκριμένου νεύρου, το οποίο νευρώνει μια συγκεκριμένη περιοχή, πχ  ισχιακό ή μηριαίο νεύρο.


Τοπική αναισθησία

Σε αυτή την περίπτωση αναισθητοποιείται μόνο το δέρμα και οι εν τω βάθει ιστοί γύρω από τη περιοχή που πραγματοποιείται η επέμβαση.


Η επιλογή της τεχνικής εξαρτάται από το είδος της επέμβασης, τα συνοδά προβλήματα υγείας, την πιθανή ευαισθησία σας στα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν και τα αποτελέσματα των προεγχειρητικών εξετάσεων. Επίσης, ρόλο παίζουν οι συνήθειες του θεράποντος ιατρού και φυσικά οι δικές σας επιθυμίες.